Razlog gubitka kose kod muškaraca

U najvećem broju slučajeva uzrok gubitka kose kod muškaraca je androgena aloecija, koja se još naziva muški tip ćelavosti ili uobičajena ćelavost. Ona nastaje pod dejstvom muškog hormona dihidrotestosterona (DHT) na podložne folikule dlake glave. Ova osetljivost na DHT je naročito izražena na prednjem delu temena i gornjem delu, više nego na bočnim delovima. Stvarajući karakteristični, lako prepoznatljiv vid ćelavosti.

Često se kaže da se gubitak kose prenosi sa majčine strane, ali istina je da se ćelavost nasleđuje i po majci, i po ocu. DHT nastaje od testosterona, i utiče na skraćenje faze rasta kose, utiče na smanjenje folikula dlake i dovodi do postepenog skraćivanja i stanjivanja dlaka, a na kraju ove dlake potpuno nestaju. Kosa se u početku stanjuje, iako je i dalje prisutna, da bi kasnije opala. Predeo bez kose se širi u koncentričnim krugovima.

Više o opadanju kose uslovljenom muškim hormonima:

Muški tip ćelavosti je uzrokovan sa tri različita faktora: geni, hormoni i godine.
Geni– Uobičajena ćelavost se javlja u prisustvu određenih naslednih gena. Ovi geni se prenose i muškom i ženskom linijom. Geni su nasledne instrukcije o funkcionisanju ćelija i celog organizma. Genetske informacije se prenose putem DNK. Geni su upakovani u hromozome, svaka individua nasleuje po 23 hromozoma od oca i od majke. X i Y hromozom određuju pol i zaduženi su za seksualne karakteristike, ali je ustanovljeno da nisu samo ovi hromozomi odgovorni za gubitak kose. Naime, dokazano je da je više hromozoma uključeno u regulaciju rasta dlaka.

Ipak samo postojanje gena nije dovoljno za pojavu ćelavosti, neophodan je i određen uticaj hormona, godine, mada i stres može imati uticaja kod podložnih osoba.

Hormoni– su biohemijske supstance, koje nastaju u različitim žlezdama u organizmu. Ove žlezde luče hormone direktno u krvotok, te se oni dalje raznose putem krvi do udaljenih tkiva i organa. Hormoni se stvaraju u veoma malim količinama i regulišu rad organizma. Najvažniji muški polni hormon testosteron i drugi se stvaraju u testisima i imaju odlučujuću ulogu u stvaranju muških polnih odlika. Isti ovi hormoni koji dovode do akni i rasta brade, mogu dovesti i do ćelavosti. DHT dovodi do smanjenja i izumiranja nekih folikula dlaka.

Veza između testosterona i hormonski izazvanog gubitka kose je otkrivena kada je jedan doktor primetio da od dva brata blizanca jedan gubi kosu i postepeno ćelavi, a drugi brat koji je bio kastriran, ima bujnu kosu. Da bi ispitao svoje pretpostavke doktor je bratu koji je imao kosu davao testosteron, što je dovelo do ćelavljenja. Po prestanku davanja testosterona, opala kosa se nije vratila, jer su folikuli dlaka nepovratno smanjeni, ali je prestala da opada kosa u delovima gde je još bilo kose.Finasterid je lek koji deluje na enzim (5-alfa-reduktazu), koji prevodi testosteron u DHT, tj. u oblik koji je odgovoran za ćelavljenje.

DHT skraćuje fazu rasta dlake, i produžava fazu odmora dlake, tako da sa svakim ciklusom kosa postaje sve tanja. DHT dovodi i do uvećanja prostate kod starijih muškaraca i do pojave akni kod adolescenata i odraslih.

Interesantno je da testosteron utiče na rast pazušnih i pubičnih dlaka, dok DHT utiče na rast dlaka brade, trupa i udova, na pojavu ćelavosti i dlaka u nosu i ušima. Rast kose na glavi, međutim, nije pod uticajem muških polnih hormona, ali opadanje kose jeste.

Godine– Samo prisustvo određenih gena i hormona samo po sebi ne izaziva ćelavost. Pošto osoba dostigne pubertet, podložni folikuli dlaka moraju biti kontinuirano pod uticajem hormona da bi se ispoljio gubitak kose. Period kada će se javiti ćelavost je individualan i povezan je sa genetskom kompozicijom i nivoom testosterona u krvotoku.

Postoji još jedan vremenski faktor, koji se ne razume dovoljno, naime gubljenje kose je ciklično. Gubljenje kose se ne dešava odjednom, već se smenjuju periodi ubrzanog gubitka kose, usporenog gubitka kose i čak prestanka gubitka kose. Mnogi faktori koji utiču na ubrzanje ili usporavanje procesa gubitka kose su nepoznati, ali je poznato da se sa godinama, ukupan volumen kose smanjuje.