Ekstrakt ginka bilobe pokazao se efikasnim kod neuropatskog bola, koji se često javlja kod povreda udova, dijabetesa, herpesa… i teško tretira. Prema istraživanju koje je vršeno na životinjama i objavljeno u junskom izdanju časopisa Anesthesia & Analgesia, koji izdaje Internacionalno društvo za istraživanje anestezije.

Dr. Yee Suk Kim i kolege sa Katoličkog Univerziteta u Seulu, Južna Koreja, izvodili su eksperimente na pacovima da bi odredili efikasnost ginka protiv neuropatskog bola. Oboleli pacijenti nekad osećaju nesnosan bol usled bezopasnih stimulusa kao što su toplota, hladnoća ili dodir.

Objektivni dokazi o smanjenju boli ekstraktom ginka

U eksperimentima, pacovi koji su imali neuropatski bol su tretirani različitim dozama standardizovanog ekstrakta ginka bilobe ili placebom. Testovi su vršeni da se odredi kako ginko deluje kod neuropatskog bola izazvanog hladnoćom i pritiskom.

I kod bola izazvanog pritiskom, i kod bola izazvanog hladnoćom, intenzitet bola je smanjen kod pacova koji su dobijali ginko. Što je bila davana veća doza ekstrakta ginka, bio je veći i efekat smanjenja boli. Bol je bila smanejna bar dva sata po davanju ginka.

Studija nije dala odgovor na pitanje kako ginko dovodi do smanjenja boli. Nekoliko mehanizama dejstva su mogući, uključujući antioksidativno, protivupalno, protektivno na oštećenja nerava- ili možda kombinaciju svih.

Ginko se do sada koristio za poboljšanje pamćenja, kod demencije, Alchajmerove bolesti, kod oštećenja periferne cirkulacije, za poboljšanje moždane mikrocirkulacije, za razređivanje krvi… Sada po prvi put postoje naučni dokazi da se ginko može koristiti i za smanjenje neuropatskog bola.

Ipak, dok se ne sprovedu istraživanja na ljudima, rano je donositi zaključke da bi ginko ovakav efekat ispoljio i na ljude. Sada će istraživači moći da se pozabave i ispitivanjem, koja komponenta ekstrakta ginka pokazuje analgetsko dejstvo i doprinosi smanjenju boli.