Ergonomisti upozoravaju da nepravilan položaj tela ispred tastature, monitora i miša kod tinejdžera može dovesti do bola u vratu i leđima i čak karpal tunel sindroma. Ispitivanjem ponašanja 500 dece utvrđeno je da dugo vreme provedeno pred računarom može dovesti do simptoma koji se javljaju posle ponovljenih povreda. Ranije su ovakvi simptomi sretani samo kod odraslih, ali sada se sreću i kod dece.

U današnje vreme tinejdžeri satima koriste računare svakoga dana. Ali vremenom, sav taj pritisak na leđa od dugog sedenja može dovesti do deformiteta kakvi su se ranije sretali samo kod odraslih. Ipak, postoje načini da se omogući što pravilnije sedenje za računarom i sačuva zdravlje leđa u kasnijim periodima u životu.

Najpopularnija igračka za današnju decu svakako je kompjuter. Pošto deca dugo sede za kompjuterom u jednom položaju često se javljaju bolovi u prstima ili vratu i leđima. U istraživanju sprovedenom na 500 dece izmedju 12 i 18 godina, najčešće pritužbe su na bolove u vratu i ramenima. Da bi se smanjila bol miš treba da bude što bliže telu, a treba voditi računa da isti položaj ne odgovara deci i odraslima. Takođe, monitori su često postavljeni previsoko za decu, pa se javlja bol u vratu od gledanja uvis. Dakle, treba spustiti monitor ili povećati visinu stolice na kojoj dete sedi. Smatra se da korisnici laptopa treba da upotrebljavaju posebnu tastaturu i miša, da bi se kontrolisala razdaljina od tastature do monitora.

Pri kucanju ruke bi trebalo da budu u vodoravnom položaju. Nepravilan položaj ruku dovodi do razvoja karpal tunel sindroma. Ne treba podizati tastaturu na nožice i treba praviti pauzu svakih 20 minuta.

Kao što se službenici u firmama uče kako da spreče bol usled dugotrajnog sedenja, tako je potrebno i decu nauciti kako da pravilno sede za računarom. Kod dece se zapažaju isti problemi kao i kod odraslih: prenapregnute oči, karpal tunel sindrom, ukočenost vrata. Postoji posebna oblast koja se bavi dizajniranjem uslova za rad koji odgovaraju ljudima, a naziva se ergonomija. U savremenim kancelarijama to se pre svega odnosi na fizički stres kojem su izloženi zglobovi, mišići, nervi, ligamenti, kosti, sluh i vid. Ergonomija se bavi uticajem tehnologije i radne sredine na ljudsko telo, i uključuje anatomiju, fiziologiju, psihologiju u dizajnu stolica, stolova, dodatne kompjuterske opreme, upravljačkog dela i instrumenata automobila- ukratko, bilo kojim proizvodom koji može smanjiti pojavu napetosti u telu kod određenih zanimanja i pri obavljanju poslova.

Najčešće oboljenje koje se javlja usled ponavljane napetosti u telu je karpal tunel sindrom, koji pogađa šake i ručni zglob. Simptomi uključuju trnjenje i ukočenost šaka i prstiju, i gubitak snage i koordinacije u rukama.

Odrasli i deca treba da poštuju ista pravila: postoje posebno dizajnirane tastature i miševi, koji su prilagodjeni ergonomiji dece. Tastatura je dobro da bude blago spuštena u odnosu na nivo stola. Prilikom kucanja zglobovi šake ne treba da budu podignuti ka gore, spusteni ka dole ili okrenuti na stranu. Zglob šake i podlaktica treba da budu u pravoj liniji. Ramena treba da budu opustena u položaju na dole za vreme kucanja, a laktovi treba da budu pod pravim uglom u odnosu na ramena. Treba praviti česte pauze pri dužem sedenju za računarom.