Simptomi stanja u kome je prostata uvećana

Prema nekim procenama 50-60% muškaraca između 40 i 60 godina i više od 90% muškaraca preko 80 godina pati od benignog uvećanja prostate – BUP. Simptomi ovog stanja u kome je prostata otečena su: smanjena sposobnost urinarnog sistema, često mokrenje, nepotpuno pražnjenje mokraćne bešike, noćno mokrenje, nagla potreba za mokrenjem ili nemogućnost mokrenja.

Saw palmetto se koristi u lečenju 50% slučajeva BUP u Italiji i 90% slučajeva BUP u Nemačkoj.
U BUP dolazi do povećanja nivoa jednog enzima koji je odgovoran za prevođenje testosterona u aktivniji oblik dihidrotestosteron, što dovodi do povećanja prostate. Uvećana prostata vrši pritisak na mokraćnu bešiku i time dolazi do ispoljavanja simptoma kao što su neprijatan osećaj nagle potrebe za mokrenjem, nemogućnost mokrenja, promene u mlazu mokraće. Neki stručnjaci preporučuju čak i upotrebu kod kancera prostate zbog prisustva miristoleinske kiseline, koja ispoljava citotoksično dejstvo.

Usled hormonskog disbalansa dolazi do uvećanja prostate, koja vrši pritisak na mokraćnu bešiku i time stvara neprijatan osećaj nagle potrebe za mokrenjem. U ćelijama prostate enzim 5-alfa-reduktaza prevodi testosteron u aktivniji oblik dihidrotestosteron – DHT. DHT se vezuje za androgene receptore u ćelijama prostate i dovodi do njihovog rasta i deobe, čime se izaziva uvećanje prostate.

uvecana_prostata

Prostata je žlezda koja raste i posle 25. godine života, pa neki smatraju da i to, godinama kasnije, ima efekta na razvoj komplikacija izazvanih uvećanom prostatom. BUP (benigno uvećanje prostate) retko ispoljava simptome pre 40. godine.

Kako se prostata uvećava, pritiska okolna tkiva i organe, jer nema realno prostora za njeno uvećanje, usled čega nastaju simptomi vezani za pražnjenje mokraćne bešike i uretru. Zidovi bešike se iritiraju, bešika se kontrahuje čak i kada sadrži male količine urina, dovodeći do češćeg pražnjenja bešike. Konačno, bešika može izgubiti sposobnost da se do kraja isprazni, pa u njoj zaostaje urin. Ovako nastaje plodno tle za razvoj mokraćnih infekcija. Uvećana prostata pritiskom na zidove uretre (mokraćne cevi), dovodi do njenog suženja i poremećaja u protoku urina.
Simptomi – nastaju usled opstrukcije uretre – mokraćne cevi i postepenog gubitka funkcije mokraćne bešike, koji na kraju dovode do nepotpunog pražnjenja. Najčešće se javljaju: isprekidan, slab mlaz urina, hitno mokrenje ili curenje mokraće, često mokrenje naročito noću. Stepen uvećanja prostate ne određuje direktno jačinu simptoma, već je to individualno.

Težak oblik benignog uvećanja prostate – BUP, može izazvati ozbiljne probleme tokom vremena. Zadržavanje urina i pritisak na bešiku mogu izazvati urinarne infekcije, oštećenje bešike ili bubrega, inkontinenciju – nemogućnost kontrole urina. Ako se BUP dijagnostikuje u ranijem stadijumu manje su šanse za razvoj komplikacija.

Lekovito bilje koje se koristi u terapiji oboljenja prostate: