Ako izgledate mlađe od svojih realnih godina postoji mogućnost da ćete živeti duže, nego ako izgledate starije nego što stvarno jeste. Tim istraživača na čelu sa Kaare Christensen, sa univerziteta u južnoj Danskoj, proučavao je fotografije i podatke o 1826 danskih blizanaca, koji sada imaju preko 70 godina i podvrgao ih fizičkim i saznajnim testovima.

Tri različite grupe procenjivača, koji nisu poznavali ispitanike su procenili njihovu dob na osnovu fotografija. Dosijei blizanaca su poređeni i praćena je stopa smrtnosti blizanaca. Istraživači su pratili blizance tokom narednih sedam godina i ustanovili da oni koji su izgledali mlađe, živeli su duže i bili fizički i kognitivno u boljoj kondiciji.

Istraživanje je pokazalo da je procenjena starost bila u vezi sa dužinom života, čak i kad se uzmu u obzir stvarna dob, pol i uslovi u kojima su blizanci odrasli. Procenjena dob je dovedena u vezu i sa fizičkim i saznajnim funkcijama, kao i sa dužinom telomera u belim krvnim zrncima. Što su telomeraze bile kraće, to je više bilo izraženo starenje i veća je bila smrtnost. Biološko objašnjenje iza ovog istraživanja jeste da su ispitanici sa dužim telomerama (ponovljene sekvence DNK na krajevima hromozoma) duže živeli. Možda postoji još neko drugo biološko objašnjenje, ali je ovo za sada jedino dostupno.

Što je veća razlika u procenjenoj i stvarnoj starosti između blizanaca, veće su šanse da će pre umreti blizanac koji izgleda starije. Pol, godine, profesionalna istorija nisu imali nikakvog uticaja na rezultate. Ocenjena dob se bazira na fotografijama lica, što znači da znaci starenja na licu koreliraju sa očekivanim životnim vekom.

Studija je objavljena 14. decembra na sajtu bmj.com (British Medical Journal).