Izaberite stranicu

Novo! Od sada AMSAT dijagnostika dostupna je i kod nas.

Za sve informacije pozovite 062/815-0696. Ili dođite u biljnu apoteku Herbateriju, Sombor, Kneza Miloša 14 (bivša Istarska) 025/461-108, 062/156-5883.

Aparat Amsat za samo nekoliko minuta snima stanje ljudskog organizma i otkriva bolesti u najranijoj fazi. Sistem za preventivnu dijagnostiku Amsat je u potpunosti bezopasan za zdravlje i omogućava da se ispravno postavi dijagnoza, odnosno da se uoče nepravilnosti u funkcionisanju određenih organa i nekoliko meseci do 2 godine, pre pojave bolesti.

Amsat se može koristiti i za praćenje toka bolesti, odnosno postupka lečenja.

Sam postupak traje samo nekoliko minuta i vrlo je jednostavan, kroz šest elektroda (po dve za ruke, noge i čelo) prolazi test signal niske frekvencije koji nije štetan za zdravlje, slično EKG-u. Amsat može da se koristi i u dijagnostici dece, jer je potpuno neškodljiv.

Svi organi u našem telu su povezani, izmereni na osnovu jednosmerne i naizmenične struje, daju nam objektivnu informaciju o stanju organizma. Na taj način izdvajaju se organi i sistemi organa u kojima su nastale patološke promene.

Osnovni princip delovanja Amsata je u određivanju električne provodljivosti biološki aktivniih delova tela koji prenose informacije o stanju organa i organskih sistema.

AMSAT je predviđen za kliničko fiziološku dijagnostiku funkcionalnog stanja organizma čoveka na bazi lokalne brze procene tekućih električnih karakteristika refleksogenih biološki aktivnih zona kože. Interakcija između 6 biološki aktivnih područja ljudskog tela kroz svaki organ zasniva se na principu „poziv – odgovor“. Pri tome je poziv propuštanje signala kroz organ, a odgovor izveštaj svakog pojedinog organa o njegovoj funkcionalnosti, detaljno iskazan u postotku, s naznakom je li reč o akutnom ili hroničnom poremećaju.

Programska podrška omogućuje integralnu te diferencijalnu grafičku i lokalnu procenu funkcionalnog stanja organizma, kičme i neurološkog sistema koji je s njom povezan, kao i unutrašnjih organa čoveka. AMSAT aparat se koristi u medicinske i naučno-istraživačke svrhe.

AMSAT aparat se koristi za:

  • dobijanje informacija o funkcionalnom stanju svih organa čoveka za kratko vreme (5 minuta),

  • procenu stanja organa na PC-u, sa grafičkim prikazima,

  • kontrolu učinkovitosti i rezulatate različitih metoda terapije (akupunktura, fizioterapija, homeopatija…) uz mogućnost određivanja u procentima promena koje su nastale pod dejstvom terapije.

    Sistem Amsat je upisan u Državni registar za medicinske proizvode Ruske Federacije i usklađen je sa standardima za medicinske aparate od strane Gos-standarda Ruske Federacije. Sprovedena naučna i klinička istraživanja potvrđuju da je pouzdanost sistema AMSAT najmanje 82%, što ga svrstava među izuzetno pouzdane uređaje medicinske dijagnostike, poput ultrazvuka, EKG-a, rendgena…

Kontraindikacije

AMSAT se ne sme koristiti kod pacijenata koji uopšte nemaju jedan ili više ekstremiteta, ako postoje značajne pormene na koži (opekotine, veliki ožiljci, kožne bolesti…). Pregled ne obavljamo osobama koje imaju ugrađen elektrostimulator srca (pace maker).

Novo! Od sada AMSAT dijagnostika dostupna je i kod nas.

Za sve informacije pozovite 062/815-0696. Ili dođite u biljnu apoteku Herbateriju, Sombor, Kneza Miloša 14 (bivša Istarska) 025/461-108 i 062/156-5883.