Stres, uznemirenost, uzroci i simptomi

STRES, bolest modernog doba Većina ljudi u modernom svetu živi pod povećanim stresom, a kao posledica ovakvog načina života organizam se prilagođava na nove uslove. Ipak, ako stres predugo traje ili postane prejak, dolazi do razvoja mentalnih i fizičkih bolesti....

Stres na poslu se povećava

Brojna istraživanja su potvrdila da su profesionalni pritisak i strahovi najčešći izvor stresa i da se ovaj stres godinama stalno povećava. Istraživanja iz 1990. dala su sledeće rezultate: 40% radnika smatra svoj posao za veoma ili ekstramno stresan, 25% vidi posao...

Sprečiti posledice stresa

Stres je način života za većinu ljudi u modernom svetu. Plaćamo mu visoku cenu, jer se smatra da je 70% poseta lekaru opšte prakse izazvano posledicama stresa. Stres je povezan i sa najčešćim uzrocima smrti, uključujući oboljenja srca, rak, oboljenja pluća, nesreće na...