Mešavina etarskog ulja čajevca i srebra ili njihovo kombinovanje u lipozomalnim česticama (male čestice koje omogućavaju najbolje dopremanje i usvajanje materija kroz kožu) značajno unapređuje njihovu antimikrobnu aktivnost.

Wan Li Low i kolege sa Univerziteta u Volverhemptonu (Wolverhampton) prezentovali su rezultate svojih istraživanja na susretu Društva za opštu mikrobiologiju. Oni su ustanovili da iako svaka od komponenti mešavine etarskog ulja čajevca i srebra ispoljava antimikrobnu aktivnost, kada se spoje imaju sinergističko dejstvo, tj. antimikrobno dejstvo je veće od zbira dejstava pojedinačnih komponenti. Istraživanja su vršili na patogenim bakterijama koje dovode do infekcija kože. Ispitivana mešavina je uspešno uništila bakteriju Staphylococcus aureus (koja je čest izazivač kožnih infekcija) i gljivicu Candida albicans.

Ovi pozitivni rezultati su naveli istraživače da upotrebe mikroskopske čestice, koji se nazivaju lipozomi, a satoje se od fosfolipida, baš kao i ćelijska membrana. Lipozomi omogućavaju bolju dostupnost i iskoristljivost materija u koži. Na ovaj način omogućeno je kontrolisano oslobađanje ulja čajevca i srebra, što obezbeđuje primenu manjih doza i manje toksičnih efekata u tretmanu inficiranih rana. Na ovaj način moguće je tretirati i MRSA (meticilin rezistentni Staphylococcus aureus).

Srebro kada se primeni u velikim koncentracijama može izazvati plavičasto-sivkasto prebojenje kože, a ulje čajevca u velikim koncentracijama može dovesti do iritacija kože. Kako se životni vek u opštoj populaciji produžava, očekuje se i povećanje broja hroničnih rana na nogama, dijabetičarskih rana, dekubitusnih rana. Trenutne koncentracije srebra primenjene u komercijalnim preparatima su relativno visoke. Kreme koje sadrže manje doze aktivnih komponenti obezbeđuju bezbedniju zaštitu i zbog svoje bezbednosti mogu postati kategorisane kao lekovi koji se izdaju bez recepta.