Da li ste znali da hrkanje, koje je praćeno prestankom disanja (spavačkom apneom) dovodi do smanjenja nivoa testosterona u krvi? Naime, istraživanja u kojima su merili testosteron posle buđenja, pokazala su da muškarci koji hrču i imaju prekide disanja imaju niži nivo testosterona od onih koji ne hrču.

Hrkanje i spavačka apnea

Nije svako hrkanje nužno praćeno i spavačkom apneom, ali je spavačka apnea uvek manifestovana hrkanjem, prekidima u disanju i naglim buđenjem da se ponovo prodiše. Naravno, oni koji hrču toga nisu svesni, ali njihova okolina može da primeti spavačku apneu.

Spavačka apnea je zastoj u disanju koji se javlja kod odraslih muškaraca. Najčešće se prepoznaje po glasnom hrkanju i može se javiti jednom ili nekoliko stotina puta tokom noći, što dovodi do prekida sna i pospanosti tokom dana. Polovina onih koji su patili od spavačke apnee, takođe su stvarali manje testosterona tokom noći od ljudi koji su spavali bez prekida.

Spavačka apnea dovodi do sniženog testosterona u krvi

Muškarci koji pate od spavačke apnee imaju snižene nivoe testosterona, što dovodi do smanjenog libida i seksualne aktivnosti. Osim toga nedostatak testosterona može dovesti i do smanjenja mišićne mase, povećanja udela masnog tkiva, poremećaja u metabolizmu masti, oboljenja prostate, promena u raspoloženju. Smanjen nivo testosterona dovodi do ranije andropauze, muškog klimakterijuma, pa se prerano starenje sada može povezati i sa sniženjem testosterona usled spavačke apnee. Nikada ranije oboljenja prostate, raniji ulazak u andropauzu ili snižen libido nisu bili povezani sa hrkanjem i prekidima disanja tokom sna.

Ova istraživanja ukazuju da bi se poremećajima disanja tokom sna trebalo pridati značajno veća pažnja, nego što je to do sada bio slučaj. Poremeći disanja tokom sna, tačnije prekidi disanja usled opstruktivne spavačke apnee dovode do smanjenog stvaranja testosterona, što može imati brojna neželjena dejstva na muškarce.

Sprečavanjem prekida u disanju normalizuje se i nivo testosterona

Dalja istraživanja su pokazala da regulisanjem apnee, tj. ako se obezbedi disanje bez prekida tokom noći u periodu od tri meseca nivo ukupnog testosterona u krvi se vraća u normalu. Isto tako je ustanovljeno da nekada spavačka apnea može biti skriveni uzrok prevremenog starenja (ulaska u andropauzu).