Izaberite stranicu

Pojavila se nova knjiga „Lekovite motivacije za žensku sreću“ od Georgija Nikolajeviča Sitina.

Ekspres-motivacije, sabrane u ovoj knjizi, odlikuju se relativno malim obimom i zato idealno odgovaraju za usvajanje i pamćenje. Lekovite motivacije sabrane u ovoj knjizi obuhvataju širok spektar oboljenja i problema koje leče i najveći broj njih ravnopravno mogu koristiti oba pola, bez obzira na sam naziv knjige. U njoj su izložene motivacije za rešavanje mnogih problema između kojih su visok krvni pritisak, zujanje u ušima, psorijaza, dijabetes, reumatizam, hemoroidi…

Takođe mnoge motivacije su posvećene jačanju i podmlađivanju organizma kao i pojedinih organa, a veliki broj njih je usmeren ka povećanju životne energije i postizanju mira, staloženosti i psihofizičke uravnoteženosti.

zenskasreca

Metodika uspešnog savladavanja motivacija

Ekspres-motivacije, sabrane u ovoj knjizi, odlikuju se relativno malim obimom i zato idealno odgovaraju za usvajanje u procesu prepisivanja.

Pročitavši jednu frazu, ponovite je naglas i potrudite se daje celu zapišete, pridržavajući se ortografije. Za to vreme iz mozga u unutrašnju sredinu organizma prenosi se veoma snažan impuls, pod čijim uticajem sve strukture fizičkog tela obnavljaju zdravu gradu. Veoma je važno zapamtiti frazu u celini, obavezno zatvoriti knjigu i zatim zapisati celu frazu. Prepisivanje motivacije pojedinačnim rečima je beskorisno.

Lakše je usvajati (zapamtiti) motivaciju, ukoliko se ona sluša snimljena. Sami možete snimiti na diktafon motivacije za sebe. Ton izlaganja (govora) mora biti nepokolebljiv, radan, ubedljiv, bez ikakvog oduševljenja. Takvim istim tonom po mogućnosti izgovarajte motivaciju naglas, a ukoliko nemate uslova – čitajte ili izgovarajte prema pamćenju, u sebi. Jedni daju prednost slušanju motivacija, drugi – čitanju. Pri slušanju može se još i raditi nešto u domaćinstvu. Najbolje je, da se potrudite da ne odvlačite sebi pažnju i da se koncentrišete na motivacije. Za pamćenje motivacija koristite vreme koje vam prolazi uzalud, na primer, pri odlasku na posao ili pri povratku kući.

Nezavisno od toga, da li čovek zna tekst napamet ili ne motivacija se usvaja samo u procesu njenog slušanja i izgovaranja. Motivaciju treba usvajati sve dotle, dok s vaša svest potpuno ne uskladi sa sadržajem motivacije. Pri usvajanju motivacije trudite se da budete što je moguće aktivniji (najbolje je hodati), ulažite napore da zapamtite tekst. To povećava aktivnost usvajanja. Usvojiti motivaciju – znači potpuno uskladiti sebe sa njenim sadržajem, a ne jednostavno je zapamtiti. Te fragmente teksta, koji vam se najviše sviđaju i imaju poseban značaj korisno je slušati, čitati ili izgovarati napamet više puta. Posebno je korisno pri slušanju motivacija ponavljati misao za mišlju gromko naglas, zaustavljajući diktafon pritiskom na taster „pauza“.