Istraživanje grčkih naučnika pokazuje da mediteranska ishrana, sa visokim udelom ribljeg i maslinovog ulja, i niskim udelom crvenog mesa, ima značajan uticaj na skeletni sistem kod žena.

Istraživači su zaključili da način ishrane tokom života može da sačuva kosti u odraslom dobu, tj. smanji njihovu razgradnju.

Dijeta je jedan od faktora na koji možemo uticati u cilju razvoja i očuvanja koštane mase. Nutrijenti koji imaju najveći efekat na zdravlje kostiju su kalcijum i fosfor, zato što čine 80-90% mineralnog sadržaja kostiju.

Tradicionalne analize su se fokusirale na odnos između određenih nutrijenata i zdravlja kostiju. Istraživanje je sprovedeno na 220 Grkinja u cilju određivanja uticaja određenih obroka, odnosno vrsta namirnica, na skeletnu masu.

Istraživači su pratili da li je pridržavanje mediteranskoj ishrani, bogatoj u biljnoj hrani i maslinovom ulju i siromašnoj u mesu i mlečnim proizvodima sa umerenim unosom alkohola, imalo značajnijeg uticaja na održanje koštane mase kod Grkinja. Ustanovili su da postoji pozitivna korelacija između primene mediteranske ishrane i očuvanja gustine kostiju.

Rezultati istraživanja ukazuju da navike u ishrani imaju uticaja na očuvanje koštane mase i smanjenje rizika od osteoporoze u kasnijem životnom dobu.