Izaberite stranicu

Istraživanje iz Švedske upućuje da su žene koje su koristile multivitamine imale 19% višu stopu raka dojke, tokom 10 godina praćenja, nego žene koje ih nisu koristile. Glavni osumnjičeni je folna kiselina , koja omogućava rast ćelija, pa je mogla doprineti i rastu kancerogenih ćelija. Ipak za sada se ne zna pravi krivac. Da li multivitamini mogu delovati i na razvoj drugih vrsta raka? Koji vitamin bi mogao biti krivac i kako ga izbeći?

Uprkos opšte prihvaćenom mišljenju da su multivitamini, dopuna za sve ono sto je eventualno propušteno da se unese hranom, te se uzimaju kao neka vrsta osiguranja za dobro zdravlje, izgleda da u nekim slučajevima mogu da imaju i štetno dejstvo.

Švedsko istraživanje objavljeno u American Journal of Clinical Nutrition , obuhvatilo je 35000 Švedjanki od 49-83 godine, od kojih je 25% reklo da koristi multivitamine. Na početku istraživanja nijedna žena nije imala rak. Tokom 10 godina praćenja kod nekih žena se razvio rak (974), pri čemu je stopa nastanka raka dojke bila veća kod onih žena koje su uzimale multivitamine za 19%, u odnosu na one koje ih nisu koristile. U istraživanju su uzeti u obzir i drugi faktori rizika kao što su genetska predispozicija, starenje, prekomerna uhranjenost, pušenje, zloupotreba alkohola.

Studija nije otkrivala uzrok ovakvog rezultata istraživanja, pa za sada postoje samo nagađanja. Folna kiselina, jedan od čestih sastojaka multivitamina bi mogla biti krivac jer povećava gustinu dojki, što bi potencijalno moglo doprineti razvoju raka. Folna kiselina je dragocena za razvoj ploda, pa se savetuje ženama da je uzimaju pre trudnoće i u prvom trimestru trudnoće. Folna kiselina omogućava stvaranje novih ćelija, rast i razvoj i dok je to poželjno kod dece i trudnica, kod ljudi u čijem organizmu nastanu kancerogene ćelije nije dobro da one dobiju i vitamine da se razvijaju i rastu.

Ljudi koji se leče od raka ili su imali rak, generalno ne treba da koriste vitamine B grupe, jer oni doprinose rastu ćelija. Ako u organizmu nastanu ćelije raka, doprinosiće i rastu ćelija raka, pa se zato ne preporučuje upotreba vitamina B kod ljudi koji imaju predispozicije za nastanak raka ili su ga imali. Kao prvi osumnjičeni stavlja se folna kiselina, ali moglo bi biti i drugih krivaca iz ove grupe vitamina, koji su esencijalni za rast i razvoj svakog tkiva.

Sledeće pitanje koje se postavlja je kako multivitamini deluju na nastanak i razvoj drugih vrsta raka. Da li mogu doprineti pojavi raka u bilo kom organu ili je njihovo dejstvo specifično vezano za dojku? Ali za sada, nema konkretnih odgovora.

Nova istraživanja su oslobodila krivice vitamin E, vitamin C i B6, za koje se pretpostavlja da nisu odgovorni za povećanje incidence raka dojke. I za kalcijum je ustanovljeno zaštitno dejstvo.

Ako se nepravilno hranite i imate potrebe za dodatnim unosom vitamina i minerala, a imate neku od predispozicija za nastanak raka dojke, bolje je da uzimate ciljano one vitamine i minerale koji vam nedostaju nego multivitamin. A za svaki slučaj preskočite vitamine B kompleksa. Multivitamini su korisni za ljude koji ne unose potrebne vitamine i minerale putem ishrane. Ipak, dok se ne bude više znalo o povećanju rizika za nastanak raka potražite multivitamin koji ne sadrži folnu kiselinu (glavni osumnjičeni), naročito ako imate druge faktore rizika.