Uzroci

Osteoporoza je smanjenje gustine kostiju, tj. koštane mase, pa i sama reč ukazuje na poroznu strukturu kostiju ili šupljikave kosti. Ovo smanjenje koštane mase dovodi do povećanja rizika za nastanak preloma kostiju. Najugroženije su žene u menopauzi, kod kojih dolazi do ubrzanog gubitka koštane mase i smanjenja čvrstine kostiju. Takođe, i kod muškaraca se može javiti osteoporoza, ali ređe.

Za zdravlje kostiju najvažnije je da budu pravilno formirane u detinjstvu i mladosti. Kalcijum je glavni mineral kostiju koji se ugrađuje u koštano tkivo i povećava mu gustinu. Pod dejstvom vitamina D povećava se usvajanje kalcijuma u crevima i ugradnja u kosti. Bebama i deci se odavno daje riblje ulje, a danas kapi vitamina D da se spreči nedostatak istog i nastanak rahitisa (slabih kostiju). Usvajanje kalcijuma je regulisano ženskim polnim hormonom – estrogenom. Zato u menopauzi kad organizam ostane bez estrogena dolazi do naglog gubitka koštane mase. Kosti su u stalnom procesu izgradnje i razgradnje, ali u mladosti postoji ravnoteža između ova dva procesa. Za čvrstinu kostiju najvažnija je gustina kostiju koja se ostvari između 20. i 30. godine, jer je to maksimalna gustina koja se postiže u životu. Nadalje se ova koštana masa održava, a u menopauzi se njena gustina smanjuje. Samim tim, što se veća gustina postigne u mladosti, to će biti manje smanjenje gustine koje nastaje u starosti. Kada se smanji produkcija estrogena, proces izgradnje kostiju se smanjuje i na kraju potpuno prestaje.

Koštana masa u organizmu prolazi kroz tri faze. U prvoj fazi, koja traje do 30. godine, kosti se izgrađuju i dobijaju čvrstinu. U slučaju da se u mladosti stvore slabe kosti, male gustine, u starosti će lakše nastati osteoporoza. Zatim, tokom odraslog doba koštana masa se podjednako razgrađuje i izgrađuje. U drugoj fazi počinje postepen gubitak koštane mase uslovljen starenjem. U trećoj fazi, kod žena, smanjuje se stvaranje estrogena i time dolazi do ubrzanog gubitka koštane mase.

Ugrožene su: žene u postmenopauzi, žene sa prevremenom menopauzom, osobe sa porodičnom istorijom osteoporoze, osobe slabe fizičke građe, dugotrajna upotreba kortikosteroida i antiepileptika.

Osteoporoza može nastati i kao posledica drugih oboljenja (poremećaji rada štitne žlezde i paratireoidne žlezde, hipogonadizma), posle dugotrajne upotrebe kortikosteroida, dugotrajnih imobilišućih bolesti.

osteoporosis

Simptomi

Usled produženja očekivanog životnog veka očekuje se porast broja ljudi koji pate od osteoporoze. Problem je u tome što mnogi ljudi ni ne znaju da imaju „šupljikave kosti“ dok ne dođe do preloma. Smatra se da na svaku osobu sa dijagnostikovanom osteoporozom postoje još četiri osobe koje ne znaju da imaju osteoporozu, jer je to bolest koja protiče bez simptoma. Rizik za nastanak preloma mnogo je veći kod žena sa smanjenom koštanom masom. Do smanjenja telesne visine kod starih osoba dolazi usled malih fraktura pršljenova koje prođu neopaženo. Vremenom osoba se smanjuje, ali se ovo smatra za normalnu pojavu u starosti, a u stvari je to znak da postoji osteoporoza.

Najčešće se javljaju prelomi na kičmenim pršljenovima, na kuku, donjem delu podlaktice, kostima karlice i nadlaktice. Poseban je problem što kod starih ljudi kosti teško zarastaju. Najozbiljniji je prelom kuka, posle koga pacijenti gube sposobnost za normalne dnevne aktivnosti, a čak 15-20% pacijenata ima smrtni ishod u narednih godinu dana od preloma, četvrtina zahteva dugotrajnu kućnu negu, a samo trećina se vraća u stanje kao pre preloma kosti.

Lečenje

Smatra se da trećina žena boluje od osteoporoze. Primarna osteoporoza se razvija kod žena kada uđu u menopauzu. Senilna osteoporoza se javlja kao posledica starosti posle 75. godine života kod žena i muškaraca.

Gustina koštane mase i brzina gubitka kostiju su najbolji pokazatelji rizika za prelom kostiju. Metode koje se koriste za merenje gustine kostiju su: dvoenergetska apsorpciometrija X-zraka (DXA), koja se koristi za određivanje koštane mase kičme, kuka, podlaktice i celog tela, kao i jednofotonska apsorpciometrija (SPA) koja se koristi za određivanje koštane mase na perifernim delovima skeleta (podlaktica i peta). U terapiji osteoporoze primenjuju se lekovi koji sprečavaju dalji gubitak koštane mase – bifosfonati (Fosavance, Fosamax, Bonviva, Alendronat).

Za izgradnju kostiju neophodno je prisustvo kalcijuma i fosfora u odnosu 2:1, ali i brojnih drugih minerala: bor, mangan, magnezijum, cink, bakar, aminokiselina, kolagenih peptida, mukopolisaharida. Izbalansirana ishrana sa odgovarajućim unosom kalcijuma i fizička aktivnost (u kojoj se koristi težina sopstvenog tela) važna je za izgradnju i očuvanje čvrstih kostiju.

Prevencija

Preventivno dejstvo ima kalcijum, vitamin D i sunčeva svetlost koja omogućuje stvaranje vitamina D. Međutim, ugradnja kalcijuma u kosti je najintenzivnija u mladosti, tj. dok se u ženskom organizmu stvara estrogen. Preventivno merenje koštane gustine i uvođenje terapije radi sprečavanja smanjenja gustine kostiju do nivoa gde dolazi do preloma, predstavlja pravu prevenciju preloma kostiju.

Za izgradnju kostiju neophodan je adekvatan unos kalcijuma i drugih minerala i fizička aktivnost pod opterećenjem. Fizičke aktivnosti pod opterećenjem su trčanje, skakanje, preskakanje konopca, džogiranje, dizanje tegova, igranje, grupni sportovi. Preporučuje se neki vid fizičke aktivnosti bar 30 minuta dnevno. Deca su postala fizički manje aktivna, u odnosu na njihove vršnjake od pre 50-60 godina, što će imati za posledicu povećanje učestalosti osteoporoze u budućnosti.

Povećan unos kalcijuma i vitamina D su neophodni da bi se očuvale čvrste kosti. Kalcijum je neophodno unositi svakodnevno, a utvrđeno je da se najbolje usvaja kalcijum iz mleka i mlečnih proizvoda. Preterano konzumiranje kafe, alkohola i pušenje, alergija na mleko, slaba fizička aktivnost, duži periodi mirovanja (imobilizacija), nedovoljno izlaganje suncu, nedostatak estrogena, žene koje nisu rađale, izrazito neredovni menstrualni ciklusi, rana menopauza, prekomerna telesna aktivnost uz amenoreju, neuhranjenost (BMI < 19kg/m2) povećavaju rizik od nastanka osteoporoze.