Kada je inficiran organizam ima dva načina imunološkog odgovora- urođeni imunitet i stečeni imunitet. Monociti, deo urođenog imunog odgovora imaju vrlo važnu ulogu.

Urođeni imunitet je od velike važnosti na početku života, jer pruža zaštitu od bakterija i drugih mikroba. Beba kad se rodi nema još u potpunosti razvijen imuni sistem. Od majke putem mleka dobija “odbrambene molekule” koje je štite u najranijem periodu. Stečeni imunitet, kao što mu ime kaže se stiče, razvija tokom života, kada organizam dođe u kontakt sa mikroorganizmima. Organizam pamti susrete sa mikroorganzmima, tako što čuva antitela (specijalce za odbranu od specifičnog mikroorganizma) i po potrebi ih dodatno stvara, kada ponovo uoči istog napadača. Ustanovljeno je da ako dete živi u sterilnim uslovima i u toku detinjstva ne dođe u kontakt sa bakterijama, virusima… dolazi do nepravilnosti u radu monocita, što povećava šanse za nastanak alergija kasnije u detinjstvu.

U istraživanju je praćena grupa dece od rođenja do 5. godine. Utvrđeno je da su deca koja su imala Epštajn-Bar virus (EBV) pre druge godine, imala manju produkciju antitela na alergene i time bili manje podložni alergijskoj senzitizaciji (razvoju alergijske preosetljivosti). Takođe je nađeno da deca koja su prvi put stupila u kontakt sa ovim virusom posle druge godine su imala povećan rizik za nastanak alergija.

EBV je čest herpes virus, koji ima većina svetske populacije tokom života. To je virus koji se vrlo lako prenosi pljuvačkom, i inficira ljude rano tokom perioda odojčeta. Većina roditelja i ne primeti kada im se deca inficiraju.

Urođeni imunitet kod odojčadi inficirane EBV reguliše odbrambeni odgovor, pa zato ne dolazi do ispoljavanja simptoma bolesti. Utvrđeno je da deca koja imaju majku sklonu alergijskim reakcijama, imaju slabiji odgovor monocita na mikrobe do uzrasta od dve godine.

Ipak, i kod ove dece se preporučuje rana stimulacija alergenima (do druge godine) da bi se smanjio rizik nastanka alergija.

Dakle, ljubite svoju decu ne biste li im preneli virus EBV na vreme, da razviju imunitet i ne budu skloni alergijskim reakcijama.