Sprovođenje redovne kontrole zdravlja dojki omogućava se rana detekcija raka dojke i sprečava razvoj istog u preko 90% slučajeva. Mamografija se široko preporučuje ženama posle 50. godine života.

Za i protiv redovnog skrininga

Ipak, zdravstveni zvaničnici u Britaniji reevaluiraju informacije o učinku skrininga mamogramom u prevenciji raka dojke. Posle izveštaja o nedovoljnoj informisanosti o rizicima koje nosi izlaganje mamogramu (X zracima) ovakve teme su došle u opticaj. Većina brošura i reklamnih poruka koje pozivaju na sprovođenje redovne kontrole u cilju ranog otkrivanja raka dojke, ne ukazuje ni najmanje na rizike koji prate izlaganje mamogramu. Prema analizi koja je sprovedena 2006. od strane nezavisnog istraživačkog centra iz Kopenhagena (Nordic Cochrane Centre) na svakih 2000 žena između 50 i 70 godina koje se prate tokom 10 godina ustanovi se jedan slučaj raka dojke.

Redovan godišnji skrining mamogramom je preporuka u mnogim zemljama, pa žene ni ne znaju da u nekim slučajevima izlaganje X zracima može doneti više štete nego koristi. Eksperti se slažu da se sporo rastući kanceri ne mogu razlikovati od agresivnih formi, pa je nemoguće odrediti koji se ne moraju tretirati. U SAD skrining se vrši godišnje, počevši od 40. godine, dok se u Britaniji vrši svake 3 godine počevši od 50. godine.

Pojedinačna procena za svaku ženu

Ipak, prema mišljenju nekih stručnjaka mamografija je precenjena, pa žene očekuju da ako sprovedu skrining, neće dobiti rak dojke. 2002. godine eksperti su se složili da preporuke za sprovođenje mamografije promene sa „vrlo preporučljivo“ u „preporučljivo“. Skriningom se često dobijaju lažno pozitivni rezultati koji kod žena stvaraju nepotrebnu brigu i dovode do preterane terapije bezopasnih formi kancera. Samo 10% kancera dojke detektovanih mamogramom su bezopasni, pa se mamografija i dalje preporučuje.

Poređenjem prednosti koje nosi redovan skrinig mamogramom i potencijalnih štetnih dejstava informisana žena može doneti, zajedno sa svojim doktorom, razumnu odluku da li je potrebno da sprovodi skrining ili ne.