Šta je bes?

Bes je veoma jaka emocija koja nastaje iz osećaja frustriranosti, povređenosti, ljutnje ili razočaranja. To je normalna ljudska emocija koja može varirati od blage iritacije do jakog gneva. Bes može biti štetan ili od pomoći, u zavisnosti od toga kako se ispoljava. Ako znaju kako da prepoznaju i izraze bes na odgovarajući način, ljudi mogu dostići svoj cilj, snaći se u neprijatnim situacijama i rešiti problem. Problem nastaje ako ljudi ne prepoznaju i ne razumeju svoj bes.

Koji su rizici potisnutog besa?

Potisnut bes može biti uzrok straha, teskobe i depresije. Bes koji nije odgovarajuće ispoljen može poremetiti međuljudske odnose, uticati na razmišljanje i načine ponašanja i stvoriti različite fizičke probleme. Hroničan (dugotrajan) bes je doveden u vezu sa: povećanim krvnim pritiskom, srčanim oboljenjima, glavoboljama, kožnim promenama i digestivnim problemima. Osim toga, bes može dovesti do zločina, emocionalnog i fizičkog zlostavljanja i drugih oblika nasilnog ponašanja.


Kako mogu upravljati besom?

  • Kada se počnete osećati besno, pokušajte da duboko dišete, da sebe nagovarate o pozitivnom ishodu, ili da zaustavite svoje “besne” misli. Dišite duboko iz dijafragme (iz stomaka). Polako ponavljajte umirujuće reči ili fraze “polako” ili “samo smireno”. Ponavljajte to sebi, dok se bes ne smanji.
    Mada je bolje bes izraziti nego ga držati u sebi, bes treba izražavati na odgovarajući način. Česti ispadi besa su kontraproduktivni i dovode do problema u odnosu sa drugima. Ti ispadi su takođe stresni i za vaš nervni i kardiovaskularni sistem, a mogu pogoršati i stanje kod srčanih bolesnika. Naučite kako da primenjujete asertivnost da biste izrazili svoja osećanja, potrebe.
  • Potražite pomoć drugih. Pričajte o svojim osećanjima i pokušajte da radite na promeni svog ponašanja.
  • Ako ne možete da prepoznate kada Vas obuzima bes, trudite se da vodite evidenciju o situacijama koje u Vama izazivaju to osećanje.
  • Pokušajte da dobijete drugačiju perspektivu, tako što ćete zamisliti da ste na mestu druge osobe.
  • Naučite kako da se smejete sami sebi i da nađete smešne strane u raznim situacijama.
  • Naučite da slušate. Slušanje može poboljšati komunikaciju i povećati poverenje među ljudima. Ovo poverenje će Vam pomoći da izbegnete potencijalno štetne emocije.
  • Naučite da smireno i direktno izrazite svoja osećanja bez povlačenja, napadate ili emocionalno reagujete na bilo koji način. Možete potražiti i knjige o samopomoći i veštinama za upravljanje besom.

Kako još mogu da upravljam svojim besom?

Ako mislite da Vam je bes van kontrole i da negativno utiče na Vaš život i odnose sa ljudima, potražite pomoć profesionalnih psihologa. Psiholozi i psihoterapeuti mogu Vam pomoći u razvijanju tehnika za promenu načina razmišljanja i ponašanja. Pažljivo izaberite terapeuta i proverite da li je posebno obučen u tretmanu upravljanja besom i razvoju asertivnih veština.